ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΠιστοποίησηΜε κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών   Παιδείας και Θρησκευμάτων Πoλιτισμού και Αθλητισμού και Οικονομικών, καθιερώθηκε το "Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων I.E.K.. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με τη συνδρομή της Κεντρικής Εξεταστικής Επιτροπής Πιστοποίησης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), στην οποία συμμετέχουν οι κοινωνικοί εταίροι, πραγματοποιεί, σε εθνικό επίπεδο, εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης.

Στις εξετάσεις αυτές, που περιλαμβάνουν πρακτικό και θεωρητικό μέρος, οι απόφοιτοι των Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ., διαγωνίζονται ταυτόχρονα σε κοινά θεωρητικά θέματα για όλη την Ελλάδα, προκειμένου να αποκτήσουν το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι απόφοιτοι που περάστωσαν επιτυχώς την κατάρτιση τους και έλαβαν τη προβλεπόμενη  Bεβαίωσης Επαγγελματικής Καταρτισης (Β.ΕΚ.) που επιθυμούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης, θα πρέπει να  ενημερώνονται τακτικά απο την ιστοσελίδα   του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.  ( http://www.eoppep.gr) για τη διαδιακασία και για τις ημερομηνίες εξετάσεων πιστοποίησης.


 

Αρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu