Έλεγχος δικαιολογητικών υπ. εκπαιδευτών IEK Ρόδου που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση από 05/09/2016 έως 19/09/2016.

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές του ΙΕΚ Ρόδου που κατέθεσαν αίτηση ηλεκτρονικά στο ειδικό πληροφοριακό σύστημα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ από 05/09/2016 έως και 19/09/2016 (Εξάμηνα 2016Β και 2017Α) να καταθέσουν προς έλεγχο στην Γραμματεία του ΙΕΚ Ρόδου::

1.Την αίτηση τους, εκτυπωμένη από το πληροφοριακό σύστημα.
2. Όλα τα δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην αίτηση επιλογής τους (αριθμημένα σύμφωνα με την αίτηση) και απαιτούνται από την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απασχόληση στα ΙΕΚ καθώς επίσης φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας και βιογραφικό (Αρ. Πρ. 4259/221/01-09-2016)

Επίσης o υποψήφιος εκπαιδευτής πρέπει να καταθέσει συνημμένα με την αίτηση υποψηφιότητας του, το πρόγραμμα μαθημάτων εκπαιδευτή.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΝΔΕΣΜΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΉ
Κατάθεση δικαιολογητικών προς έλεγχο : από 19/09/2016 έως και 21/09/2016 και ώρες 10:00 – 16:00

Όσοι εκπαιδευτές δεν προσέλθουν για τον έλεγχο των δικαιολογητικών στο ανωτέρω προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, θα απορρίπτονται αυτοδίκαια.Αρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu