ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ.

Σύμφωνα με την υπ. αρ. 211474/01-12-2017, Πρόσκληση του Τμήματος Σπουδών, Προγραμμάτων Οργάνωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης, της Γενικής Γεραμματείας Δια Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς καλεί τους καταρτιζόμενους των Δημοσίων ΙΕΚ σε υποβολή αιτήσεων ως υποψήφιοι μαθητευόμενοι στο «Πρόγραμμα Μαθητείας Ι.Ε.Κ.» που πληρούν τις παρακάτω προυποθέσεις:

1) Είναι απόφοιτοι του 4ου εξαμήνου φοίτησης των προσφερόμενων ειδικοτήτων (σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ 1 της πρόσκλησης).

2) Δεν πραγματοποιούν πρακτική άσκηση ή δεν έχουν λάβει απαλλαγή από αυτή

και

3) Βρίσκονται εκτός απασχόλησης (κατά την ημερομηνία εγγραφής τους στο τμήμα Μαθητείας και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Μαθητείας Ι.Ε.Κ.)

Για να διαβάσετε ή να εκτυπώσετε την υπ. Αρ. Πρωτ. Την υπ. αρ. 211474/01-12-2017, με θέμα: " ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ανοίξετε τον σύνδεσμο .
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Δ.Ι.Ε.Κ. ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
. ::
Αρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu