ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΆΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ - ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ-ΦΟΡΕΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΚΗ ΔΟΜΗ.

Οι καταρτιζόμενοι του ΔΙΕΚ ΡΟΔΟΥ που επιθυμούν να συνεχίσουν την πρακτική άσκηση του 5ου εξαμήνου η οποία από 09/11/2020 έως 30/11/2020 ευρίσκεται σε αναστολή, έχουν την δυνατότηται να την συνεχίσουν με μεθόδους εξ αποστάσεως, εάν συμφωνούν όλα τα συμβαλόμενα μέρη, δηλαδή ο καταρτιζόμενος , ο φορέας της πρακτικής άσκησης και η εκπαιδευτική δομή. Οι καταριζόμενοι που επιθυμούν να την συνεχίσουν πρέπει: να κάνουν άιτηση ηλεκτρονικά στο Δημόσιο ΙΕΚ Ρόδου και Εργοδότης (Φορέας της Πρακτικής Άσκήσης) πρέιπει να βεβαιωσει την δυνατότητα αύτή ότι η φύση του αντικειμένουεπιτρέπει την συνέχιση της με μεθόδους εξ αποστάσεως, προκειμενου να αξιολογηθεί από την εκπαιδευτική δομή.
Για να διαβάσετε όλη την επιστολή σχετικά με την δυνατότητα συνέχισης της πρακτικής ασκησης που βρίσκεται σε αναστολή ή να την εκτυπώσετε ανοίξετε τον παρακάτω σύνδεσμο : την υπ. Αρ. Πρωτ. Κ1/154567/12-11-2020 επιστολή με θέμα: ΕΞΕ - 154567 - 2020 - Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Δ1α Γ.Π. οικ. 71342 6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β 4899), σχετικά (1) " επιλέξετε τον παρακάτω σύνδεσμο .
ΕΞΕ - 154567 - 2020 - Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της Δ1α Γ.Π. οικ. 71342 6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β 4899), σχετικά
. ::
Αρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu