ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡ. Κ5/65965/07-06-2021 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ:

.

Για να διαβάσετε ή να εκτυπώσετε την υπ. Κ5/65965/07-06-2021, ανωτέρω επιστολή ανοίξετε τον παρακάτω σύνδεσμο:.
επιστολή Κ5/65965/07-06-2021
. ::Αρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu