ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΑΛΛΑΓΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ - ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΗΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΣΑΣ ΔΙΑΒΙΒΑΖΟΥΜΕ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡ. 105203/Κ5/30-08-2021 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ:
TΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ (Β) ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΞΕΞΗΣ ΘΑ ΒΑΡΑΙΝΕΙ ΤΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ.
ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ (Α) ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΚΚΡΕΜΕΙ ΑΚΟΜΑ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ.
Για να διαβασετε εκτυπώσετε την ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡ. 105203/Κ5/30-08-2021 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ανοίξετε τον παρακάτω σύνδεσμο:.
ΤΗΝ ΥΠ. ΑΡ. 105203/Κ5/30-08-2021 ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Α΄ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ . ::
KYA.PRAKTIKIS.2021.pdfΑρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu