ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΡΩΝΟΪΟΥ C0VID-19 KATA TH ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΚ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022.

Tα μέτρα αποφυγής διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 που ορίζονται στην υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/2021 ΚΥΑ και ακολουθούνται οι οδηγίες των από 8.9.2021 εισηγήσεων της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτές επικαιροποιούνται και εξειδικεύονται με τις σχετικές οδηγίες του ΕΟΔΥ και κοινοποιούνται με εγκυκλίους του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
.
. Ενδεικτικά αναφέρουμε:
.
. 1) Την υποχρεωτική χρήση μάσκας στους εσωτερικούς χώρους και στους εξωτερικούς χώρους των εκπαιδευτικών δομών.
.
. 2)Την προσκόμιση βεβαιώσεων/πιστοποιητικών.
.
. Οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι εκπαιδευτές οφείλουν να προσκομίζουν Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό, ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α’ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας (Β’ 1298), όπως εκάστοτε ισχύει ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας.
.
. Εάν οι καταρτιζόμενοι και οι εκπαιδευτές δεν διαθέτουν τα ως άνω πιστοποιητικά/βεβαιώσεις, υποβάλλονται υποχρεωτικά σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο (rapid test ή PCR) με δική τους δαπάνη, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΚΥΑ 55254/2021, ΦΕΚ 4187/Β/10-9-2021.
.
. Υπεύθυνος για τον έλεγχο των προσκομισθέντων ανωτέερων πιστοποιητικω΄ν /βεβαίωσεων ορίζεται ο Διευθυντής της εκπαιδευτικής δομής.
.
. Σε περίπτωση μη προσκόμισης των παραπάνω βεβαίωσεων οι καταρτιζόμενοι καθώς και οι εκπαιδευτές δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στην εκπαιδευτική δομή.
.
. Εάν το αποτέλεσμα του εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ. Για να διαβασετε εκτυπώσετε το ΦΕΚ 4187/10-09-2021 ανοίξετε τον παρακάτω σύνδεσμο:.
Λειτουργία Εκπαιδευτικών Μονάδων… Ινστιτούτων Επαγγελματική Κατάρτισης …κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2021-2022 και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊου covid-19 κατά τη λειτουργία τους. . ::Αρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu