Πρακτική άσκηση στον ΕΛΤΑ

Σας ενημερώνουμε ότι τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ (ΕΛΤΑ) επιθυμούν να απασχολήσουν, στα πλαίσια της πρακτικής τους άσκησης, 2 απόφοιτους Ι.Ε.Κ. ειδικοτήτων των τομέων ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, με καλή γνώση Η/Υ.
Οι πρακτικώς ασκούμενοι, θα απασχοληθούν σε ταχυδρομικά καταστήματα της Ρόδου, με μηνιαία αποζημίωση 250€ και για χρονικό διάστημα 6 μηνών με αντικείμενο την απογραφή συνταξιούχων ΟΓΑ (καταχώρηση στο ηλεκτρονικό σύστημα).
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν αίτηση στα γραφεία του ΙΕΚ Ρόδου έως 16/11/2010. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από μεγαλύτερο αριθμό αποφοίτων, θα γίνει επιλογή με προσωπική συνέντευξη από εκπροσώπους των ΕΛΤΑ.
Επισημαίνεται ότι σε καμμιά περίπτωση δεν πραγματοποιούν πρακτική άσκηση απόφοιτοι των οποίων τα ονόματα δεν έχουν κάνει αίτηση στο ΙΕΚ Ρόδου, και ως εκ τούτου δεν περιλαμβάνονται στις καταστάσεις που θα αποσταλούν στα ΕΛΤΑ.
Στος επιλεγέντες θα χορηγηθεί Βεβαίωση Πρακτικής Άσκησης σύμφωνα με την οποία θα είναι ασφαλισμένοι από τον ΟΕΕΚ/ΙΕΚ Ρόδου, στο ΙΚΑ στην 12η Ασφαλιστική κλάση, για ατυχήματα στον χώρο πραγματοποίησης της Πρακτικής άσκησης.Αρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu