Αποτελέσματα Επιτυχόντων 2012Β

Αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων του ΙΕΚ Ρόδου τα αποτελέσματα των επιτυχόντων για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2012Β.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, αφού επιβεβαιώσουν την επιτυχία τους, να καταθέσουν στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Αρ. Λογαριασμού 665/480108-35) το ποσό των διδάκτρων (με όνομα καταθέτη, το ονοματεπώνυμο του μαθητή) και κατόπιν να προσκομίσουν την πρωτότυπη απόδειξη μαζί με την αίτηση εγγραφής στο ΙΕΚ μέχρι 21/9/2012 .
Σε αντίθετη περίπτωση θα χάσουν το δικαίωμα εγγραφής και η θέση τους θα αναπληρωθεί από τους επιλαχόντες.

Οι Επιλαχόντες θα ειδοποιηθούν μετά τις 27/9/2012 στην περίπτωση που υπάρχουν κενές θέσεις στις ειδικότητες που έχουν δηλώσει.
Τα μαθήματα αρχίζουν 03/10/2012Αρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu