Απαλλαγή από τα μαθήματα των Αγγλικών - Χρήση Η/Υ

Οι σπουδαστές του Β εξαμήνου που επιθυμούν να απαλλαγούν από τα μαθήματα της Αγγλικής γλώσσας και της Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών πρέπει να καταθέσουν τα προβλεπόμενα έγγραφα από την απόφαση 1129/24.10.2011 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γ.Δ.Β.Μ.

Ειδικότερα για το μάθημα των Αγγλικών:
Αίτηση για απαλλαγή ή σε συμμετοχή στις εξετάσεις απαλλαγής, μπορούν να καταθέσουν όλοι οι σπουδαστές του Β΄ εξαμήνου εκτός από την ειδικότητα Υπεύθυνος Υποδοχής βκαι Φιλοξενίας του b΄ Εξαμήνου που η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική.

Για το μάθημα της Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών:
Αίτηση για απαλλαγή ή σε συμμετοχή σε εξετάσεις απαλλαγής, μπορούν να καταθέσουν όλοι οι σπουδαστές του Β΄ εξαμήνου.

Η κατάθεση των αιτήσεων μαζί με τα δικαιολογητικά μπορεί να γίνεται από σήμερα 13/2/2013 έως 22/2/2013, μετά την ημερομηνία αυτή καμιά αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.

Το πρόγραμμα των εξετάσεων συμμετοχής στις εξετάσεις απαλλαγής θα ανακοινωθεί από το ΙΕΚ Ρόδου έγκαιρα μετά την επεξεργασία των δικαιολογητικών από την αρμόδια επιτροπή.

Οι ενδιαφερόμενοι θα παραλαμβάνουν την σχετική αίτηση από την Γραμματεία του ΙΕΚ ΡόδουΑρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu