ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΙΕΚ & ΣΕΚ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2013/2014.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για εγγραφή σε ΙΕΚ (Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης) και σε ΣΕΚ (Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης ) πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στην παρακάτω διεύθυνση:

Η υποβολή της αίτησης θα γίνει μέσω της διαδικτυακής πύλης http://dioni.sch.gr

Οι ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ Ρόδου για τα ΙΕΚ και τα ΣΕΚ την τρέχουσα σχολική χρονιά φαίνονται στους παρακάτω συνδέσμους:


Ειδικότητες ΙΕΚ

Ειδικότητες ΣΕΚ

Η περίοδος αιτήσεων διαρκεί από 15/9/2013 έως και 16/10/2013.

Η φοίτηση στα ΙΕΚ και τα ΣΕΚ είναι δωρεάν από την τρέχουσα Σχολική Χρονιά 2013/2014.

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα και χρειαστείτε τεχνική βοήθεια μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 2131311585 & 2131311626 ή στο e-mail: dioni@gsae.edu.gr .

Τα απαιτούμενα πρωτότυπα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον καταρτιζόμενο υποχρεωτικά κατά την ημερομηνία εγγραφής του. .

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. οι εγγραφές των επιλεγέντων σπουδαστών θα ξεκινήσουν από την 21/10/2013.Αρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu