Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις

Οδηγίες προς τους καταρτιζόμενους, πρόσβαση στην πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης.
- Κυριακή, 18 Φεβρουαρίου 2018 -

Για την εύκολη εύρεση του μαθήματος σας, επιλέξετε ολα τα μαθήματα και αυτά ταξινομούνται αυτόματα ανα μάθημα. Μπορείτε να απευθύνετε ερώτημα σχετικό με το μάθημα σας προς τον εκπαιδευτή σας . Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα πρόσβασης στην πλατμφόρμα τηλεκπαίδευσης πρέπει να ενημερώσετε έγκαιρα τον Διευθυντή του ΔΙΕΚ Ρόδου.