Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Επιλογή Σχολής - Τμήματος

Σχολή - Τμήμα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-2019Β  -  20 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ 2019Β  -  8 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ -ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) 2019B  -  20 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - 2019Β  -  18 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ-2018Β (3701091)  -  39 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- 2018Β (22-01-04-1)  -  39 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ-2018Β (22-01-10-1)  -  32 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ - 2018Β (28-00-01-1)  -  43 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - 2018Β  (28-00-11-1)  -  40 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - 2017Β (3701091)  -  37 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (1000)  -  30 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ - 2017Β (3801011)  -  43 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) - 2017B (360103)  -  36 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - 2017B (3601011)  -  32 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - 2017Β (170102)  -  39 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ - 2016Β (3801011)  -  43 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) - 2016B (360103)  -  37 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - 2016B (3601011)  -  31 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - 2016Β (1701021)  -  40 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ - 2014Β (3701091)  -  7 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ -2014Β (3701121)  -  3 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ (ΔIEK ΡΟΔΟΥ )  -  1 διαθέσιμο μάθημα
 • ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ - ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - 2015Β (3201101)  -  24 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ -2014Β (3801011)  -  9 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΜΑΚΙΓΙΑΖ -2015Β (3801011)  -  29 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) 2014Β (3101041)  -  9 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - 2014B (3601011)  -  3 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ - 2015B (3601011)  -  23 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ Νο1- 2014Β (1701021)  -  11 διαθέσιμα μαθήματα
 • ΦΥΛΑΚΑΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ Νο2- 2014Β (1701021)  -  11 διαθέσιμα μαθήματα