Αποτελέσματα Αρχικής Επιλογής 2010Β

Αναρτήθηκαν στο ΙΕΚ Ρόδου οι πίνακες επιτυχόντων για τις νέες ειδικότητες. Οι επιτυχόντες καλούνται να καταθέσουν στην ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (Αρ. Λογαριασμού 80197322) το ποσό των διδάκτρων , με όνομα καταθέτη, αυτό του μαθητή.
Στην συνέχεια θα πρέπει να προσκομίσουν :
α)την πρωτότυπη απόδειξη
β)την αίτηση εγγραφής στο ΙΕΚ
μέχρι τις 21/9/2010 .
Σε περίπτωση που δεν προσκομίσουν την πρωτότυπη απόδειξη μαζί με την αίτηση εγγραφής στο ΙΕΚ μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα χάσουν το δικαίωμα εγγραφής και η θέση τους θα αναπληρωθεί από τους επιλαχόντες.Αρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu