ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

foldersΟ Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Ε.Ε.Κ.) καθορίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των επιπέδων επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, σε συνεργασία με τα κατά περίπτωση αρμόδια υπουργεία και τους κοινωνικούς εταίρους. Για την υλοποίηση του έργου αυτού συστάθηκε και λειτουργεί η Εθνική Επιτροπή Καθορισμού Επαγγελματικών Δικαιωμάτων (Ε.Ε.Κ.Ε.Δ.).


Ο Ο.Ε.Ε.Κ. προωθεί κατά προτεραιότητα τα επαγγελματικά δικαιώματα των ειδικοτήτων που αφορούν επαγγέλματα για τα οποία απαιτείται άδεια άσκησης επαγγέλματος, ώστε να καταστεί δυνατή η πρόσβαση των αποφοίτων Ι.Ε.Κ. στην αγορά εργασίας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.


Το Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ. αναγνωρίζεται ως τυπικό προσόν διορισμού στο Δημόσιο Τομέα ( Π.Δ. 50/2001, ΦΕΚ 39/Α΄/5-3-2001 Καθορισμός των προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα). Επίσης ισχυει η μοριοδοτηση κατοχων διπλωματος Επαγγελματικής Κατάρτισης του Ο.Ε.Ε.Κ σε διαγωνισμούς μεσω ΑΣΕΠ με 150 μοναδες σύμφωνα με το Άρθρο 8, Ν. 3051/2002 (ΦΕΚ 220/Α’/20-9-02)

 

Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων ΙΕΚ

 

Αρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu