ΣΠΟΥΔΕΣ

ΣπουδέςΗ κατάρτιση, στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας ΥΠ.Ε.Π.Θ., πραγματοποιείται, κυρίως, τις απογευματινές ώρες από . Οι καταρτιζόμενοι παρακολουθούν υποχρεωτικά θεωρητικά, εργαστηριακά και μικτά μαθήματα.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι καταρτιζόμενοι τυγχάνουν αναβολής από τη στράτευση.

Φοίτηση

  • Κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δύο αυτοτελή εξάμηνα κατάρτισης, το χειμερινό και το εαρινό, που το καθένα περιλαμβάνει 15 πλήρεις εβδομάδες κατάρτισης. Το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης αρχίζει τον Οκτώβριο και τελειώνει το Φεβρουάριο και το εαρινό εξάμηνο κατάρισης αρχίζει το Φεβρουάριο και τελειώνει τον Ιούνιο.

  • Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος  σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του 15% του συνόλου των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.

Επίδοση

  • Κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, η αξιολόγηση των καταρτιζομένων γίνεται με δεκάβαθμη κλίμακα (από 1 έως 10), τόσο με τη διενέργεια εξετάσεων προόδου, με συντελεστή βαρύτητας 40%, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, όσο και με τη διενέργεια τελικών εξετάσεων με συντελεστή βαρύτητας 60% στο τέλος του εξαμήνου.

  • Η επίδοση χαρακτηρίζεται επιτυχής σε  κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε μέσο όρο (των εξετάσεων προόδου και των τελικών εξετάσεων) τουλάχιστον 5.

Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης

  • Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς την κατάρτισή τους στα Δημόσια και Ιδιωτικά Ι.Ε.Κ., λαμβάνουν Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης. Η Βεβαίωση αυτή, τους δίνει το δικαίωμα να συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση Διπλώματος Επαγγελματικής Κατάρτισης επιπέδου μεταδευτεροβάθμιας επαγγελματικής κατάρτισης.


Back to content | Back to main menu