Μαθητικά Εισιτήρια

Οι σπουδαστές που επιθυμούν την έκδοση ειδικού μαθητικού εισιτηρίου για μετακίνηση με τα λεωφορεία του Ρόδα, πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση που θα παραλαμβάνουν από την Γραμματεία του ΙΕΚ Ρόδου, προσκομίζοντας και μια πρόσφατη φωτογραφία που στο πίσω μέρος της θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της δικαιούχου. Η κατάθεση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνεται από σήμερα 09/10/2012 έως 12/10/2012, μετά την ημερομηνία αυτή καμιά αίτηση δεν θα γίνεται δεκτή.


Αρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu