Έλεγχος δικαιολογητικών υπ. εκπαιδευτών IEK Ρόδου

Καλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές του ΙΕΚ Ρόδου (Εξάμηνο 2013Β) να καταθέσουν προς έλεγχο στην Γραμματεία του ΙΕΚ Ρόδου::

1.Την αίτηση τους, εκτυπωμένη από το πληροφοριακό σύστημα.
2. Όλα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση επιλογής τους (αριθμημένα σύμφωνα με την αίτηση) και απαιτούνται από την πρόσκληση ενδιαφέροντος για την απασχόληση στα ΙΕΚ (Αρ. Πρ. 11871/16-10-2013)

Κατάθεση δικαιολογητικών προς έλεγχο : από 25/10/2013 έως και 30/10/2013 και ώρες 11:30 – 18:00 (εργάσιμες ημέρες)

Όσοι εκπαιδευτές δεν προσέλθουν για τον έλεγχο των δικαιολογητικών στο ανωτέρω προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, θα απορρίπτονται αυτοδίκαια.Αρχική        |        Ειδικότητες      |       Έντυπα         |        Νέα-Ανακοινώσεις


Back to content | Back to main menu